Sazo.nl

Leny Fredriks, Henny Kuipers,
Gery en Wim van Wichen.

We hebben de “Stichting Sazo”opgericht om voor de ouderen en andere bewoners van Zorgcentra gewoon een gezellige middag te verzorgen, met artiesten die dicht bij de mensen staan en die het goede repertoire hebben voor deze doelgroep.

DAARBIJ WORDT ER VOORAL OP GELET DAT IEDEREEN MEEWERKT ZONDER WINSTBEJAG.
We doen ons uiterste best om het iedereen naar de zin te maken.
Wegens familie-omstandigheden heeft de “Stichting Sazo”, het administratieve gedeelte uit handen moeten geven.

Omdat we hele goede ervaringen hebben met Ria van het professionele boekings-kantoor  ”Nightingale Productions”, hebben we haar gevraagd deze werkzaamheden voor ons uit te voeren.

We zijn met Ria een hele gunstige financiële regeling overeengekomen.
Zij berekent alleen de te maken kosten en werkt ook mee zonder winstbejag.

Het “Sazo” telefoonnr.: 06.83.415.335
info@sazo.nl

 www.nightingale.nl       info@nightingale.nl        0224 593123

De Stichting Sazo is er trots op er in geslaagd te zijn het unieke Duo Saskia & Serge te contracteren.
Het programma  van Saskia & Serge , “Het Zijn De Kleine Dingen Die Het Doen”,
heeft zo veel succes, dat we zoveel mogelijk met dit sympathieke duo samenwerken.

Saskia-&-Sergesas-senioren-nr3-crop-jpeg

De optredens kunnen alleen via Nightingale Productions
worden geboekt en hierbij gelden de algemeen gangbare voorwaarden.
Vanwege de grote korting is er met de de artiesten overeengekomen,
dat de optredens voor de Stichting Sazo alleen plaats vinden in de zorgcentra zelf!

Dus niet in openbare clubgebouwen, concertzalen,
sportzalen, buurtcentra e.d.

Voor Saskia en Serge geldt:

Programma: van 2 X 45 minuten met kleine pauze.
Tot ±150 mensen is de prijs inclusief eigen geluid
en een kleine lichtinstallatie.
Is er meer publiek, dan wordt er overlegd met de artiest(en)
of er geluidsapparatuur bij moet komen.
Ook dit wordt in overleg door Ria van Nightingale Productions  geregeld.

seniorenprogramma Sazo